Com Hem - Dagens Industri - Almedalen

Succé för Com Hems seminarium i Almedalen

Kategorier: Com Hem

Almedalsveckan i Visby tycks aldrig sluta växa och i år genomförs hela 3700 olika seminarier på sju dagar. För Com Hem innebär veckan en fantastisk möjlighet att träffa väldigt många personer på kort tid, såväl planerat som oplanerat. I takt med den ökade digitaliseringen av samhället spelar det vi gör på Com Hem en allt viktigare roll.

Com Hem har haft representation under Almedalsveckan tidigare, men i år är det första gången någonsin som vi också arrangerar ett seminarium. Och det blev en succé! På seminariet på måndagen deltog vår VD Anders Nilsson i en panel där frågan om stängningar av fiberkoaxnät diskuterades tillsammans med PTS, Hyresgästföreningen och SABO. Ett stort antal personer besökte seminariet som hölls i Dagens Industris tält på Donners plats och som dessutom webbsändes. Det går att se sändningen här.

Anders NIlsson pratade bland annat om att monopoliseringar där man stänger en infrastruktur leder till sämre teknikutveckling och på sikt högre priser för konsumenterna. Han drog paralleller till andra områden med bristande konkurrens, såsom ADSL-marknaden som utvecklats mycket sämre i Sverige jämfört med i andra länder. Allt detta på grund av dålig konkurrens mellan olika infrastrukturer. PTS menade att konkurrens är det viktigaste verktyget för att få en bra marknadssituation med god bredbandsutbyggnad och menade att utvecklingen med stängningar av fiberkoaxnät är mycket olycklig.

Hyresgästföreningen pekade på vikten av valfrihet för hushållen. SABO:s representant var tydlig med att SABO (dvs. de allmännyttiga bostadsbolagens intresseorganisation) inte håller med om att det är bättre med parallella nät, utan att det viktiga är att det finns ett nät som är öppet.

Det finns med andra ord en stor skillnad i uppfattning om vad som är bäst för konsumenterna. Det är därför viktigt att vi fortsätter att sprida kunskap och fortsätter att föra den här typen av dialoger. Nu tar vi avstamp i det vi fick med oss från seminariet kommer att jobba vidare. Vill man läsa mer har vi nyligen lanserat ett kunskapsdokument som heter Vägval för bredband där råd och insikter sammanställts samt Com Hem-Kollen som vi lanserade 1 juni.  Du kan ladda ner båda här.

För dig som är intresserad av Com Hem och vad vi håller på med just nu, så bör du kolla in Expressens TVs intervju med vår VD. En bra sammanställning av vår kundnöjdhetsresa, vad vi gör i Com Hem Labs och bredbandsinfrastruktur.

 

Trevlig sommar!

Etiketter: